Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua koosolek

Muinsuskaitse Ümarlaua koosolek viidi läbi elektroonilises vormis
Algus 20.04.2010 lõpp 23.04.2010

Tagasiside

Muinsuskaitseseaduse muutmise seaduse ajalugu