Ümarlaua ettepanekud ministeeriumitele ja
ametiasutustele ning vastused neile
ettepanekutele

Eesti Arhitektide Liit

Haridus- ja Teadusministeerium

Justiitsministeerium

Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet

Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Regionaalminister (Siseministeerium)

Riigikogu