Kalev Uustalu pöördumine


Hr Mika Orava
Pikva mõis

Harjumaa
15.11.2007

Austatud Mika Orava

Mälestiste  omanike ümarlaud

Pöördun Teie poole palvega korraldada riikliku kaitse all olevate erinevate mälestiseliikide omanike esindajate ümarlaud.

Muinsuskaitseamet on huvitatud mälestiste omanike ühise arvamuse ärakuulamisest mälestiste hooldamise, restaureerimise, toetuste taotlemise ning mälestistega seotud kitsenduste ja leevenduste kohta.

Muinsuskaitseamet on huvitatud mälestiste omanike olemasolevate ühenduste kaardistamisest ja vajadusel uute loomisest, et tekitada senisest aktiivsemat mälestiste kaitsega seotud dialoogi riigi ja omanike vahel.

Lugupidamisega
Kalev Uustalu
peadirektor