Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
kutsub Sind osalema
03.mail 2014 üle-eestilisel
Teeme Ära talgupäeval


Eestis on muinsuskaitse all ligi 24 000 kultuurimälestist. Kaitsealuste objektide arv on väikese riigi kohta üsna suur ning kõikide mälestiste säilimist on keeruline tagada. Kõige raskemas seisus on arhitektuurimälestised, millest iga neljas on otseses hävimisohus.

Et igaüks saaks anda oma panuse meie ühise kultuuripärandi säilimisele, korraldas Muinsuskaitse Ümarlaud 2009. aasta 16. mail Eesti Muinsuskaitse talgupäeva, mille eesmärgiks oli kutsuda inimesi üle Eesti osalema mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastustöödel. Koostöös kodanikuliikumisega Teeme Ära korrastati mälestis ka Teeme Ära järgnevatel talgupäevadel. Lisaks mälestiste korrastamisele kannavad talgud endas suuremat eesmärki - aitavad mõista meie kultuuripärandit väärtust, pidada au sees meie esivanemate eluviise ja kujundada meid ümbritsevat keskkonda ajaloolist sõnumit säästes.

  • 16. mail 2009 talgutel korrastas üle 4000 inimese rohkem kui 200 mälestist
  • 01. mail 2010 Teeme Ära talgupäeval korrastas 4072 talgulist 162 mälestist
  • 07. mail 2011 Teeme Ära talgupäeval korrastas 4397 talgulist 124 mälestist
  • 05. mail 2012 Teeme Ära talgupäeval korrastas 3801 talgulist 150 mälestist
  • 04. mail 2013 Teeme Ära talgupäeval korrastas 4781 talgulist 189 mälestist
Sõltumata omanikust on mälestised meile tähtis osa ühisest ajaloost ja rahvusidentiteedist.

Loe lähemalt: www.teemeara.ee

Esimesed Muinsuskaitse talgud 2009. aastal: