Lugupeetud
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua
liikmed ja koostööpartnerid


Muinsuskaitse ümarlaud on tegutsenud alates 04.03.2008 ja selle aja sees on toimunud mitmeid positiivseid muutusi muinsuskaitsemaastikul ja kodanike hoiakutes. Nende muudatuste üheks mootoriks on olnud meie Ümarlaud. Kahjuks muudatused ei kajastu piisavalt veel seaduses ja ametkonna töös, mis tähendab, et tööd peab kindlasti jätkama. Ümarlaua töö on tähendusrikas ja tähtis muinsuskaitsemaastiku korrastamisel ja see on veel poolik. Arvan ja soovin, et see töö õitseb ja areneb edaspidi .

On oluline mäletada, et muinsuskaitse on kodanike ja ühiskonna jaoks ja ametkond täidab seda kokkulepet, mille kodanikud oma riigikogu esindajate kaudu on sõlminud.

Minu töö ümarlauas esimehena ja liikmena on kahjuks isiklikel põhjustel läbi ja ma soovin, et meie aseesimees Liisa Pakosta võtab teatepulga oma kätte ja korraldab uue esimehe valimised.

Soovin ümarlauale jõudu vajalikus töös ja tänan usalduse, koostöö ja toetuse eest meie ühise asja edasiviimiseks.

Mika Orava
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua
esimees
07. märts 2011