Põhidokumendid:

Muinsuskaitseseadus
http://www.riigiteataja.ee/
Muinsuskaitseseaduse rakendusaktid
http://www.muinas.ee/
Muinsuskaitseameti strateegiline arengukava 2008-2011
http://www.muinas.ee/
Riigikontrolli aruanne: Kultuurimälestiste kaitse (27.juuni 2007) PDFhttp://www.riigikontroll.ee/


Organisatsioonid:

Muinsuskaitseamet
http://www.muinas.ee/
MTÜ Eesti Mõisate Ühendus
http://www.manor.ee/
MTÜ Eesti Veskivaramu
http://web.zone.ee/veskivaramu/
MTÜ Vanaajamaja
http://www.vanaajamaja.ee/
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
http://www.eas.ee/
Sihtasutus KredEx
http://www.kredex.ee/
Eesti Turismifirmade Liit
http://www.etfl.ee/
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
http://www.eelk.ee/
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
http://www.eaok.ee/
Eesti Maaomavalitsuste Liit
http://www.emovl.ee/
Eesti Muinsuskaitse Selts
http://www.muinsuskaitse.ee/
Eesti Tuletorni Selts
http://www.korgessaare.ee/
Riigikogu muinsuskaitse ühendus
http://www.riigikogu.ee/
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
http://www.tallinn.ee/kultuurivaartusteamet
Eest Arhitektide Liit
http://www.arhliit.ee/
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
http://www.kul.ee/
SA UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon
http://www.unesco.ee/


Muud lingid:

Eesti looduslikud pühapaigad
http://maatundmine.einst.ee/