Muinsuskaitse rahastamise töörühm


Töörühma koosseis

Alvar Ild
SRV Grupp
Kalev Uustalu
Muinsuskaitseamet
Ahti Kuningas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Anton Pärn
Kultuuriministeerium
Tarmo Leppoja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Mirja Adler
Sihtasutus KredEx
Külli Karing
Eesti Turismifirmade Liit
Marju Reismaa
assistent

Töörühmas käsitletavad teemad:

  • Mälestise restaureerimise ja haldamise rahastamise võimalused läbi EL struktuurifondide (EAS,KredEx)
  • Riigipoolsete toetuste suurendamine Muinsuskaitseameti eelarve kaudu
  • Riigipoolsete toetuste jaotamise põhimõtted
  • Muinsuskaitseameti tegevuse haldussuutlikuse tõstmine rahastamise kaudu
  • Riikliku maksusoodustuste süsteemi väljatöötamine