Kultuurimälestiste nimekirjade töörühm


Töörühma koosseis

Margit Pärtel
Eesti Maaomavalitsuste Liit
Leele Välja
Eesti Kunstiakadeemia
Epp Lankots
Eesti Kunstiakadeemia
Ülle Jukk
Muinsuskaitseamet
Krista Sarv
Eesti Ajaloomuuseum
Liina Jänes
assistent

Töörühmas käsitletavad teemad:

  • Nimekirjade ülesehitus (mälestiste liigid, topelt kaitse, üksikobjektid tervikobjektide osadena, jne )
  • Erinevatele mälestiste liikidele esitatavad seadusest tulenevad ühised menetlusnõudmised, vastavus tegelikkusele
  • Gradatsiooni vajalikkusest nimekirjades
  • Nimekirjade seisukorra vastavus tegelikkusele
  • Ettepanekud nimekirjade sisuliseks korrastamiseks ja erinevate metoodikate valik, haldussuutlik metoodika ja ajakava
  • Nimekirjadele tuginevad muinsuskaitse rahastamise põhimõtted (kaitsekohustuse teatiste väljastamine jne)