Muinsuskaitseameti töökorralduse töörühm


Töörühma koosseis

Kalev Uustalu
Muinsuskaitseamet
Rein Kilk
Transcom AS
Liisa Pakosta
Tehnikamaailm, Kodu ja Ehitus
Tarvi Sits
Muinsuskaitseamet
Mika Orava
Seeniori Majad OÜ
Helene Tedre
assistent


Töörühmas käsitletavad teemad:

  • Imago väljapoole, kultuuripärandi positiivne ühiskondlik positsioon
  • Kliendi ootused ja vajadused
  • Tagasiside, nõustamine
  • Teeninduskultuur