Kultuuriministeeriumi moodustatud
Ehitismälestiste väärtuspõhise hindamise töörühm

Moodustatud Kultuuriministri käskkirjaga 28.aprill 2011 (pdf)

Töörühma koosseis

Leele Välja (esimees)
Eesti Arhitektuurimuuseum
Ülle Jukk
Muinsuskaitseamet
Liisa Pakosta
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
Oliver Orro
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Anneli Randla
Eesti Kunstiakadeemia

Töörühmal on järgmised ülesanded:

  • ehitismälestiste nimekirja analüüs
  • väärtuspõhise hindamise (sh kategoriseerimise) vajaduse väljaselgitamine ja meetodite anlüüs, pilootprojektide väljatöötamine ning ettepanekute tegemine nende algatamiseks
  • ehitismälestiste kohaliku kaitse rakendamise analüüs ja ettepanekute tegemine muinsuskaitse seaduse muutmiseks
  • ehitismälestiste toetussüsteemi analüüs ja vajadusel ettepanekute tegemine selle muutmiseks
  • ehituspärandi poliitika dokumendi alusteksti väljatöötamine