Õiguspädevuse ja kompetentsi töörühm


Töörühma koosseis

Boris Dubovik
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Ly Renter
Muinsuskaitseamet
Lilian Hansar
Eesti Kunstiakadeemia
Maarja-Viorika Paavel
jurist
Olev Liivik
Eesti Ajaloomuuseum
Jaanus Vipper
Kuukaar OÜ
Tiit Masso
Tiit Masso OÜ
Tõnu Sepp
Muinassepp OÜ
Velli Rajangu
assistent

Töörühmas käsitletavad teemad:

  • Tegevusload
  • Järelevalve
  • Projektdokumentatsiooni menetlemine
  • Nõuded projektdokumentatsiooni, tehnilise ekspertiisi, eritingimuste jm dokumentide koostamiseks
  • Ettekirjutused (omanik, ehitaja, sunniraha ja asendustäitmine)
  • Muinsuskaitseameti ning valla- ja linnavalitsuse pädevus, õigused ja kohustused