Hariduse ja koolituse töörühma ettepanekud

  1. Pöördumine Haridusministeeriumi poole üldhariduse õppekavadesse kultuuriväärtuste, koduloo, tehiskeskkonna õpetuse/märksõna sisse toomiseks (nii valikainetena kui ka läbiva teemana). Pöördumise teksti ettepanek on esitatud allpool.
  2. Edastada Muinsuskaitseametile ettepanek trükise “Mälestise omaniku käsiraamatu” välja andmiseks (koos ülesehituse ja sisukorraga). Sellise trükise näol oleks tegemist elementaarse brošüüriga, mis aitaks mälestise omanikul, valdajal, kasutajal aru saada, kuidas ta peab toimetama mälestist korrastades ja kust on võimalik saada nõu ja abi. Esialgne projekt (mis vajab uuendamist ja toimetamist) on lisatud 21 lehel Muinsuskaitseametile seisukoha võtmiseks. Koostaja: Liisa Pakosta.

Pöördumise tekst:

Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua pöördumine Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poole seoses üldhariduse õppekavade üldosa koostamisega.

Võttes aluseks “Lähteülesande põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendamiseks aastatel 2008-2011,” teeb Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud ettepaneku lisada üldhariduskoolide õppekavade üldosasse eesmärgina keskkonnakasvatuse ja üldise kultuuriloo õpetamise juurde täiendavalt ka põhiteadmiste omandamine kultuuriväärtustest, pärandmaastikest ja muinsuskaitsest, samuti üldised kodanikuteadmised planeerimisest ja ehitustegevusest.

Iga Eestis elav inimene puutub oma elus kokku inimloodud tehiskeskkonnaga ning mida paremini on noored varustatud teadmiste ja oskustega nende ressursside väärtustamiseks ja säästlikuks haldamiseks, seda parem on kõikide elukvaliteet ning seda rahuldustpakkuvam ja turvalisem on meie ühine elukeskkond. Head eeskuju pakuvad Põhjamaad, kus esteetilise elukeskkonna loomisel ja kultuuriväärtuste hoidmisel on suur osa koolipingist kaasa võetud teadmistepagasil.

Täpsemate õppekavade valmimisel pakuvad Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud ja Muinsuskaitseamet Haridus- ja Teadusministeeriumile koostööd soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Koostanud:
Liisa Pakosta