Näituse “ULTIMA MEMORIA” Eestimaa lagunenud ja hävinenud mälestised


Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones, Pikk 17, avatakse
09. jaanuaril 2009 kell 16.00

Eesti muinsuskaitse ümarlaua ja Eesti Ajaloomuuseumi koostöös valminud Eesti arhitektuuripärandit ja muinsuskaitset tutvustava näitus “Ultima memoria”


Näituse eesmärgiks on ühelt poolt juhtida tähelepanu mitmetele probleemidele seoses arhitektuuripärandiga, milleks on tihti omanike teadmatus ja kehv muinsuskaitse-poolne teavitustöö väärtuse kohta, mille omanikeks nad on, kuid samuti riigi suutmatus abistada ja pakkuda tuge mälestiste omanikele ning näha omanikes oma partnereid ja liitlasi kultuuripärandi kaitsmisel ja tutvustamisel.

Teiselt tutvustab näitus Eesti mitmekülgselt väärtuslikku muinsuspärandit. Valitud on objektid, mis on kaotanud oma funktsiooni ning mahajäetud ja lagunenud.  Näitus on täitnud oma eesmärgi kui vaatajad avastavad koostatava ekspositsiooni kaudu uusi väärtusi, kujundavad omi väärtushinnanguid kultuuripärandi suhtes, eksponeeritud mälestistele leitakse muinsussõbralik ja sobiv otstarve ning paraneb üldine muinsuskaitse rahastamine ja teavitustöö.

Näitusel on eksponeeritud mälestised kõikidest Eesti maakondadest ning tähtsamatest linnadest.

Olulise osa näitusel moodustab videoinstallatsioon, mis tutvustab vaatajale läbi intervjuude muinsuskaitse korraldust,  institutsiooni olukorda ja probleeme, mälestise omanikuks olemist,  erinevaid võimalusi mälestiste paremaks tutvustamiseks ning säästlikuks konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Intervjueeritavate hulgas on eesti kultuuri arvamusliidrid ning mälestiste omanikud: Laine Jänes, Peeter Kreitzberg, Trivimi Velliste, Kalev Uustalu, Jaan Tamm, Mika Orava ja Sirje Laansoo.

Näituse meeskond koosneb oma eriala spetsialistidest. Objektid on valinud Muinsuskaitseameti inspektorid ning kunstiteadlased, kuraatorid on Eesti muinsuskaitse ümarlaua esimees Mika Orava ja Eesti Ajaloomuuseumist Olev Liivik, näituse tekstid on koostanud kunstiteadlased Carl-Dag Lige ja Jarmo Kauge, kultuurimälestisi fotografeeris Meeli Küttim, näituse kujundajad on Margit Randmäe ja Mika Orava, videoinstallatsioon valmis  Eve Esteri, Andres Raidi, Helene Tedre ja Mika Orava koostöös, mälestiste detailide kompositsiooni on loonud OÜ Kuukaar ja Jaanus Vipper.

Lisaks Tallinnale eksponeeritakse kogu väljapanekut 2009. aastal veel Narvas, Pärnus ja Tartus.

Lisainformatsioon:

Mika Orava
Eesti muinsuskaitse ümarlaud
5251525

Olev Liivik
Eesti Ajaloomuuseumi teadur
telefon 6411633, 5090626

Pille Turovski
näituse koordinaator
5245313