ERAKONNA ISAMAA JA RES PUBLICA LIIT NING EESTI REFORMIERAKONNA
 
VALITSUSLIIDU PROGRAMM

(sõlmitud seisuga 04.04.2011)

KULTUURIPOLIITIKA


9. Muinsuste ja kultuuripärandi tutvustamine, kaitsmine ning hoidmine:
  • vältimaks muinsuskaitse all olevate objektide pöördumatut hävimist, viime läbi nende inventeerimise ning vaatame üle kaitse alla võtmise kriteeriumid;
  • jätkame kultuuripärandi digitaliseerimist Eesti mäluasutustes. Muuhulgas muudame Eesti kultuuripärandi portaali ühtseks infoväravaks, mis võimaldab otsinguid erinevatesse süsteemidesse (muuseumid, raamatukogud, rahvusringhäälingu arhiivid, kultuuripärandi riiklik register);
  • täiustame muuseumide infosüsteemi (MuIS), et lähitulevikus oleksid kõik riigimuuseumide kogud veebipõhised;
  • seome olemasolevad infosüsteemid Euroopa digitaalraamatukoguga Europeana, et meie väärtuslik kultuuripärand oleks kättesaadav kõikidele eurooplastele.