XI Riigikogu stenogramm
23.02.2011 k14:26


12. Muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Esimees Ene Ergma
Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 806 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, läbirääkimisi ei ava. Läheme lõpphääletuse juurde.

Head kolleegid, palun hääletuse ajal mitte rääkida!

Panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 806 SE. Palun hääletada! Hääletustulemused

Esimees Ene Ergma
Poolt hääletas 57 Riigikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletuid oli 2.
Eelnõu on seadusena vastu võetud.