Hea mälestise omanik,


Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud kutsub 07.mail 2011 üle-eestilisele Teeme Ära talgupäevale.

Sel päeval on kõik eestimaalased oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgudel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha. Talgupäeval pakume mälestise omanikule võimaluse saada abikäsi tegemaks lihtsalt teostatavaid ning rohkemat inimjõudu eeldavaid töid, mis tuleks nii kui nii ära teha. Talgulisted saavad anda oma panuse mälestiste säilimise heaks.

Milliseid töid saab mälestisel talgu korras ära teha?

Mälestise puhastamist prahist nii sees kui väljas, võsa lõikamist, hoone akende, uste ja avade sulgemist. Tegevusi, mis ei nõua erialaseid oskusi, on kindlasti teisigi.

Mida peaks läbi mõtlema enne talgute registreerimist?

Planeeri, kui palju talgulisi tööde tegemiseks vajad ja kas tööd nõuavad mingeid erilisi oskusi, näiteks füüsilist jõudu või mingite tööriistade kasutamise oskust. Milliseid tööriistu või muid abivahendeid vajad – need peaksid kas endal olemas olema või siis tuleb paluda need osalejatel kaasa võtta. Mõelda tuleks ka sellele, et kui tekib prügi või oksi, siis kuidas toimub äravedu. Mida omalt poolt talgulistele pakud – näiteks kehakinnitust või siis mälestise ajaloo tutvustust? Lühidalt: mida on vaja teha selleks, et 07.mail kõik laabuks ja sulle appi tulnud inimestele võimalikult hea mälestus jääks.

Kes saavad abiks olla tööde planeerimisel?

Võta ühendust oma maakonna muinsuskaitseinspektoriga, kes annab nõu milliseid töid mälestisel teha saab. Inspektori kontaktid leiad:
Mälestise ümber võsa või puude lõikamist planeerides võta ühendust Keskkonnaameti kohaliku regiooniga või kohaliku omavalitsuse keskkonnaametnikuga:

Mis on omaniku ülesanne?

Olla talgujuhiks ja korraldada tööd kohapeal, varustada talgulised vajalike töövahenditega, korraldada prügi äravedu, okste tükeldamine, põletamine või äravedu. Hea talgutava kohaselt pakub omanik talgulistele tänutäheks tehtud töö eest ka kehakinnitust.

Kuidas saad registreerida?

Talgute registreerimine algab:
Talgutel osalemise registreerimine algab:

Kuidas saad veel infot talgupäeva kohta?

  • Teeme Ära talgupäeva veebilehelt - www.teemeara.ee
  • Teeme Ära maakonna koordinaatoritelt - www.teemeara.ee
  • Küsimuse võid saata - muinsustalgud@gmail.com

Talgupäeva korraldajateks on kodanikualgatus “Teeme Ära - Minu Eesti“, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus.

Parimate koostöösoovidega,
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud