Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
kutsub Sind osalema
01.mail 2010 üle-eestilisel
Teeme Ära talgupäeval


Talgupäeva veebileht:
www.teemeara.ee


Eestis on muinsuskaitse all ligi 24 000 kultuurimälestist. Kaitsealuste objektide arv on väikese riigi kohta üsna suur ning kõikide mälestiste säilimist on keeruline tagada. Kõige raskemas seisus on arhitektuurimälestised, millest iga neljas on otseses hävimisohus.

Et igaüks saaks anda oma panuse meie ühise kultuuripärandi säilimisele, korraldas Muinsuskaitse Ümarlaud 2009. aasta 16. mail Eesti Muinsuskaitse talgupäeva, mille eesmärgiks oli kutsuda inimesi üle Eesti osalema mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastustöödel. Lisaks mälestiste korrastamisele kannavad talgud endas suuremat eesmärki - aitavad mõista meie kultuuripärandit väärtust, pidada au sees meie esivanemate eluviise ja kujundada meid ümbritsevat keskkonda ajaloolist sõnumit säästes. Talgupäeval andis oma panuse mälestiste säilimise heaks ligi 4000 talgulist rohkem kui 200 objektil.

Sõltumata omanikust on mälestised meile tähtis osa ühisest ajaloost ja rahvusidentiteedist.

Teeme Ära talgupäeva muinsuskaitse toimkond

muinsustalgud@gmail.com